เด็กดีเด่นจังหวัดเชียงราย ประจำปี
สองนักเรียนหญิงรร.เชียงของวิทยาคม-รร.เทศบาล 6 เข้าสู่ขั้นตอนการฝึกและพัฒนาศักยภาพเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9