$$$...นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดรูปแบบการประชุมสัมมนา “มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และการนำเสนอผลงาน ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา—ตราด กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด
$$$.... วันนี้ (12 กันยายน 2560) นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับจังหวัดเชียงราย เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีทรรศนะ มุมมอง และทักษะด้านอาชีพในสถานประกอบการ (Industry or Company ) หน่วยงาน แหล่งงาน (Work Place) ศูนย์การเรียนรู้ด้านอาชีพ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต1 คณะกรรมการประกอบด้วย ตัวแทนจาก สพป.เ