$$$... ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด "โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดเชียงราย" โดยมี นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน ในโอกาสนี้ นายณรงศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการตังหวัดเชียงราย และผู้บริหารการศึกษาในจังหวัดเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับ มีครูผู้ช่วยในจังหวัดเชียงราย จำนวน 500 คน เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก เมื่อวันอา
$$$...นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ให้การต้อนรับ นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตและคณะในโอกาสมาศึกษาดูงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย