ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
นายนพรัตน์ อู่ทอง
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

นายวัลลภ ไม้จำปา รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
นายวัลลภ ไม้จำปา
รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

FaceBook Live!
คู่มือการติดตั้งและใช้งานถ่ายทอดสด

ปฏิทินปฏิบัติงาน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชมออนไลน์จำนวน 18 คน
ท่านเข้ามาเป็นคนที่ : 34689
เริ่มนับวันที่ 25 พ.ค. 2560

Statistics
Today
37
Yesterday
57
This Month
1,063
Last Month
1,657
This Year
2,720
Last Year
15,036

กล่องความรู้

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อัตรา นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา รวมทั้งสิ้น 6 อัตรา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ cdn.fbsbx.com CDN.FBSBX.COM [เอกสารแนบ]


สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 กระ่ทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญผู้มีคุณสมบัติ สอบเพื่อแข่งขันทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฏหมาย พ.ศ. 2560 ไปศึกษาวิชากฏหมายระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยคอร์แนล จำนวน 1 ทุน ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองกลาง แผนกวิชาการ โทร 0-2887-6823 www.thethabar.or.th [เอกสารแนบ]


มาตรการในการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [เอกสารแนบ]


ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง แก้ไขประกาศการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [เอกสารแนบ]


กำหนดการ จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ของจังหวัดเชียงราย 1. พิธีทำบุญตักบาตรพระ จำนวน 109 รูป และกิจกรรมทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เวลา 06.30 น. (การแต่งกาย ชุดปฏิบัติราชการกากีคอพับแขนยาว) 2. พิธีลงนามถวายพระพร ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เวลา 09.30 น. (การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์) 3. กิจกรรมการรับบริจาคโลหิต ณ มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์ อ.เมือง จ.เชียงราย เวลา 10.30 น. การแต่งกาย ชุดผ้าไทย/ชุดผ้าพื้นเมืองสีขาวนวล/ชุดสุภาพ (ประดับเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ไว้ทุกข์) 4. กิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและหน่วยแพทย์พระราชทานฯ ณ สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.เชียงราย เวลา 11.30 น. (การแต่งกาย ชุดผ้าไทย/ชุดผ้าพื้นเมืองสีขาวนวล/ชุดสุภาพ (ประดับเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ไว้ทุกข์) 5. กิจกรรมปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลกิจกรรมประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวา พัฒนาแหล่งน้ำหนองหลวง-ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย เวลา 13.30 น. (การแต่งกาย ชุดผ้าไทย/ชุดผ้าพื้นเมืองสีขาวนวล/ชุดสุภาพ (ประดับเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ไว้ทุกข์) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมงาน/กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่ มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ของจังหวัดเชียงราย ตามจุดต่างๆ ด้วยความพร้อมเพรียง [เอกสารแนบ]


..สพฐ. ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา สอบเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 4 กันยายน 2560 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สสวท. โทรศัพท์ 0 22392 4021 ต่อ 2203 (เจริญศักดิ์ เมืองแก้ว) [เอกสารแนบ]


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [เอกสารแนบ]


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [เอกสารแนบ]


ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2560 [เอกสารแนบ]


$$$...ตามประกาศสำนักพระราชวัง ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 ด้วยพระอาการสงบและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าฯ กำหนดวันสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 และ มหาเถรสมาคม มีมติที่ 394/2560 เห็นชอบให้เจ้าคณะจังหวัดรว่มกับผู้ว่าราชการจังหวัด จัดพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันถวายพระเพลิง พระบiมศพ ระหว่างวันที่ 16-30 ตุลาคม 2560 เป็นระยะเวลา 15 วัน สำหรับข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ประสงค์ลาอุปสมบทในช่วงเลวลาดังกล่าวโดยไม่ถือเป็นวันลา จังหวัดเชียงรายจึงขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานในส่วนราชการในจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมโครงการอุปสมบท โดยกำหนดอุปสมบทในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย ทั้งนี้ทางจังหวัดเชียงรายไม่มีงบประมาณอุดหนุน จึงขอรับการสนับสนุนหรือเป็นเจ้าภาพค่าภัตตาหารและนำปานะตลอดโครงการ หน่วยงานละ 1 รูปๆ ละ 2,000 บาท [เอกสารแนบ]


$$...ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผู้สนใจสามารถ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bet.obec.go.th/index/?p=5529 หรือดาวน์โหลด ประกาศฯ ได้ที่ http://182.93.172.123/chiangrai1/promote/admin/index.php [เอกสารแนบ]


$$$...การไฟ้ฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่้ จัดโครงการ EGAT-Energ Plant "เพาะต้นกล้าพลังงาน สร้างคุณค่าเยาวชน" วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความคิดนอกกรอบและความคิดสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย สำหรับโครงการดังกล่าวเปิดโอกาส ให้เยาวชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 17 จังหวัด ได้แก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร อุทัยธานี (นักเรียนระดับชัันมัธยมศึกษาปีที่ 5) ที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงานในโครงการดังกล่าวฯ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560 [เอกสารแนบ]


$$$....กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 1 สิ่งหาคม 2560 อนุมัติและมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงอื่นๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ร่วมกันดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีและร่วมกันกระทำความดีให้ประเทศชาติตามพระราโชบายฯโดยให้รณรงค์และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกต้นไม้ ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม - 30 กันยายน 2560 ในพื้้นที่เป้าหมาย ได้แก่ พื้นที่กรรมสิทธิ์ของประชาชน เช่น ที่พักอาศัย ที่ทำกิน พื้นที่หัวไร่ปลายนา และพื้นที่ของรัฐทุกประเภท [เอกสารแนบ]


$$$...สำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ประกาศรายชื่อบุคคลบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร.6/2560 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 โดยให้ดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ ของ ปปง.ที่ www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหัวข้อ 5.245 และ 5.4 [เอกสารแนบ]


$$$...ชมรมข้าราชการครูผู้เกิด พ.ศ.2498 มีความประสงค์จะทอดกฐินและทอดผ้าป่าสามัคคี ที่วัดสังกิจจาราม (วัดป่าช้าจีน) ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ บูชาเหรียญ ปู่ศรีสุทโธนาคราช พญานาค คำชะโนด" ราคาเหรียญละ 119 บาท สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายณรงค์ จันทร์เชื้อ ประธานชมรมครูผู้เกิด พ.ศ. 2498 และชมรมชาวพุทธเพชรบูรณ์ โทร 086-199-2122 [เอกสารแนบ]


รับรายงานตัวเพื่อคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [เอกสารแนบ]


$$$...จังหวัดเชียงราย ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดนครสวรรค์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ผู้ประสงค์ร่วมบริจาค โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาพหลโยธิน 39 ชื่อบัญชี "กฐินกรมฝนหลวงลแะการบินเกษตร" บัญชีสะสมทรัพย์เลขที่ 039-0-39714-8 หากประสงค์ขอรับใบอนุโมทนาบัตร ให้บริจาคจตุปัจจัยฯ โดยระบุชื่อ-สกุล พร้อมหลักฐานการโอนเงินที่หมายเลข โทรสาร 0-2109-5144 [เอกสารแนบ]


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [เอกสารแนบ]


ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [เอกสารแนบ]


เว็บไชต์ใหม่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

http://cri.moe.go.th

[เอกสารแนบ]


ข่าวสารการศึกษา E-news [อ่านทั้งหมด] [ส่งข่าว]

ข่าวเครือข่าย E-network [อ่านทั้งหมด] [ส่งข่าว]

คลิปข่าวการศึกษา E-clips [ชมคลิปทั้งหมด] [ส่งคลิปการศึกษา]หนังสือ ประกาศ / หลักเกณฑ์ จากกลุ่ม/หน่วย ในเครือข่าย [ส่งไฟล์]


ข่าวจาก สพฐ. [ดูทั้งหมด]


ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์ครูบ้านนอก.คอม [ดูทั้งหมด]