ข้อมูลศึกษาธิการจังหวัด
ทำเนียบศึกษาธิการจังหวัด
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายนายนพรัตน์ อู่ทอง
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายนายบรรพ์ ใสแจ่ม
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยานายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน